Uzaktaki Sevgiliyi Bağlamak için Dua

Uzaktaki Sevgiliyi Bağlamak için Dua

Aşk çift taraflı olsa da atalarımızın da dediği gözden ırak olan gönülden de ırak olur sözü oldukça doğru bir sözdür. Özellikle uzak mesafe ilişkilerinde taraflardan birinin duyguları diğerine göre daha azsa araya giren mesafe de görüşme süreleri de seyrek ise ilişkinin soğuması oldukça normaldir. Bu duruma neden olan dış etkenlerin fazlalığı, ilişkilerde çiftlerin paylaşımının olması gerekliliği ancak mesafe uzaklığından dolayı ister istemez kişilerin birbirinden soğumasına neden olur.

 

Elde olmayan sebeplerden dolayı soğumanın gerçekleşmesi durumunda aşık olan kişi ayrılık acısını yaşamamak için sevdiğimin bağlanması için dua yöntemine başvurarak soğumayı ortadan kaldırmayı amaçlar. Erkeğin sevgilisinden uzakta olması kıskançlık sorunu olan erkeklerin kıskançlık dozunu daha da arttırmasına neden olurken farkında olmadan kız arkadaşının da kendinden soğumasına neden olur. Yüz yüze görüşmelerin seyrelmesi, gerçekleşen konuşmaların ise kıskançlık nedeniyle tartışmayla sonuçlanası ilişkiyi yıprattığı gibi soğumalara neden olur. Erken ortaya çıkartmış olduğu sorunu gidermek amacıyla kız arkadaşımı kendime bağlama duası ile sorunu hızlıca ortadan kaldırabilir.

Ekonomik nedenlerden ötürü dışarıda çalışmak zorunda kalan çiftlerin evdeki huzurunu koruyabilmek için de eşimi kendime bağlama duasıyla sorunu gören çift rahatladığı gibi manevi bir huzur da yaşar.

Uzaktaki Sevgiliyi Kendine Bağlama Duasıyla İlişkini Kurtar

Dünya üzerinde milyarlarca insan arasından güvenebileceğin birini bulmak da onunla bir ilişkiyi karar vermek de ilişkiyi sürdürmek de oldukça zorlu aşamalardır. Aşık olmak, sevmek, sevilmek, birine güvenmek, biri için kan bağın olmamasına rağmen en değerli kişilerden biri olmak mucizevi olduğu kadar insanı güzel hissettiren mükemmel duygudur. Eğitim, iş, okul, doğum, hastalık gibi farklı nedenle sevdiğiniz kişiden uzakta kalmak zor bir süreç olmanın yanı sıra ilişkiler için de yıpratıcı bir süreçtir.

Uzak mesafe ilişkilerinin yıpratıcı sürecini ortadan kaldırmak amacıyla başvurulan yöntemlerden birisi de uzaktaki sevgiliyi bağlamak için okunan dualardır. Dualar insanın maneviyatını güçlendirdiği kadar insanın Rabbinden istediklerini de aktarma rolü üstlenirler. Duaların inanarak, düzenli, ibadet kurallarına uygun bir şekilde okunuyor olması duaların etkisini de arttırır. Dualar günün her saati okunabileceği gibi kişi uyumadan hemen önce etmesi tavsiye edilmektedir.

Dualarınızın kabul olması için kişinin niyeti oldukça önemlidir. İyi niyetle, kalpten edilen bir duanın sabırla birleştiğinde kabul edilmeme gibi bir durumu yoktur. İnsanoğlu duasını ettikten sonra Rabbine duyduğu güvenle hareket ederek tevekkül etmelidir.

Aşağıda paylaşılan dua tüm kurallara uygun şekilde, inanarak, düzenli bir şekilde okunmalıdır. Duanın sevgili üzerindeki etkisi ise sevgilinizin hem kalbinde hem de zihninde olmanızla sonuçlanacaktır. Sevgiliniz sizinle irtibatta kalmak için her şeyi yapacağı gibi gözü de sizden başka kimseyi görmeyecektir.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Duaların insan hayatındaki rolü büyüktür. Kişinin derdinin çözümü de, rahatlaması da, kendini iyi hissetmesi de dualar aracılığıyla mümkündür. Uzaktaki sevgilinizi kendinize bağlamak için yapılması gereken aşkınızın gücüyle imanın gücünü birleştirerek düzenli olarak dua etmektir.

Hem psikolojik hem de manevi açıdan rahatladıktan sonra dua edenin yapması gereken eşine her zaman davrandığı gibi sıcak davranmasıdır. Hayatın hangi anında olursanız olun, yaşınız kaç olursa olsun aşkın gücü, iletişim ve duayla birleştiğinde eşiniziz kalbinin de zihninin de sadece size ait olduğundan emin olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hocaya yaz
Destek için
Merhaba yardım edebilir miyim?
Powered by