Dua oku

Sevgi Duaları

Sevgi, Muhabbet, Aşk Ve Aile Huzuru İçin Okunacak Dua

Aile huzurunu artırmak, terk eden eşi geri yuvasına döndürmek, ayrılan kalpleri birleştirmek için aşağıdaki vefki şerif muhabbete ait bir saatte yazılır ve altta gelen ayeti kerime de bu vefkin etrafına yedi defa yazılır. Sonra hazırlanan bu tertip bir nar çubuğuna asılarak üzerine bin altı yüz defa aynı ayet nefes edilir ve dargın olanlardan biri bu tertibi üzerinde taşırsa mıknatıs gibi diğerini kendisine çeker. Sevgi muhabbet aşk artar.. Dargınlık zâil olur.


Zorluk : 4 - Süre : 15

Sevgi Ve Saygı Görmek İçin Okunacak Dualar

Insanlardan ve sevdiklerinizden sevgi saygi görmek için her gün 20 kere "Ya Vedüd" esmasi okunmalidir.


Zorluk : 3 - Süre : 11

Ayrılan Kimsenin Geri Gelmesi İçin Okunacak Dua

Abdest alinir.
17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur.Kurani kerimin 72. suresidir.
Sonra Peygamber efendimize 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur.(Tebbet süresi Kurani kerimin 111.süresidir.)
7 kere "Falem ennehü la ilahe illalahü ya rahman .Fettahizühü vekiylenve Kanallahü Alimen Hakime.Innellahe Ala külli seyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaisserifete bicelbi ve ihdari (falan oglu kizi filan) ."


Zorluk : 7 - Süre : 22

Sevdiğin Kişiyi Geri Getirme Duası

Sevdiğin aşk la muhabbet sana gelmesi için yapılan bir duadır.

"amenna billahi ve resulih ve enibı ila rabbikim ve eslimü"

Allah'ım sana dondum bi celbi muhbbeti _oglu_ aşkla _kızı_ arasın,gelsin!


[ günlük cekilen zikir etkisini gormek için devamlı okunması gerekir(hergun70 kere) ]


Zorluk : 1 - Süre : 5

Uzaktaki Sevgiliyi Geri Getirme Duası

Bir insani uzaktan getirmek ve muhabbetini celp etmek istersen, bu duayi yedi gun her vakit namazdan sonra on yedi kere okumalisin. Hic suphesiz okudugun insan sana deli divane olarak gelecektir. Dua budur

Kul uhiyye ileyye ennehüs temae neferün minel cinni fekalu inna semina kuranen aceba yehdi ill rüşdi feamenna bih ve len müşrike bi rabbina ehad ave ennehü kane yekulu sefiyhüna alallahi şatata ve enna zennenna en len tekulel insü vel cinnü allallahi keziba ve ennenhü kane ricalün minel insü yeuzune ricalin minel cinni fezadühüm reheka ve ennehüm zannü kema zanentüm en lilen yed asallahu ehada ve enna lemessessemae fevecedna ha muliet harasen kaide lissem i femen yestemiil ane yecid lehü şihaben rasada ve bi esmail azim ilinsü ve davetil ceberutu ve bi hakkı ademe nurike insi ve bi hakkılcinni ve insi ve ila hazihil esmai ve bi hakkı hamim ayın sinkaf ve bi hakkı esmaillahi teala ve bihakkı hatemi süleyman bin davud ve bi hakkı kef hayın sad innehü veliyyü ve ilahi ademe ve ilahi seyyide hü ves sultane ademe ya zel celali vel ikram ey nuri nurike ins adem ve bi hakkı mustafa ve bi hakkı zebur in insi adem ve bi hakkı incil ins adem ve bi hakkı ins adem ve bi hakki tevrat insi adem ve bihakkıl nebiyyi insi adem ve bi hakkı yunus insi adem ya azim ve bi hakkı ibrahim insi adem ve bi hakık cebraili insi adem ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Gaffar ya şekur ya Halim ya Sultan ya Subhan ya Macid ya Vahid ya Kahir ya Kadim ya Hannan ya Mennan ya Deyyan ya Gufran veya Enzellahu mines senai min main fe ehya bihil ardi bade mevtiha ve iza cael insü hazihi sebate bi kudretillahi teala ve izzatillahi ya zel celali vel ikram Allahümme sehirli kalbi (burada tesir etmek istediginin adini ve anne adini soyle) el acele el acele el acele es saate es saate essaatte essaate el vehan el vehan el vehan..

Zorluk : 12 - Süre : 40

Sevdiğini Yanına Getirme Duası

Tergab ism-i celilinin esma-i hüsnadan karşılığı Cenabı Hakk'ın Ya Selam ism-i Şerifidir. Berheş ism-i şerifinin karşılığı esma-i hüsna'dan Ya Allah, Ya Muktedir ism-i şerifleridir. Mikâil(a.s)'in tesbihi bu ism-i celildir.

BİRİNİ GETİRMEK: Bir kimseyi getirmek isteyen, تَرْقَبْ (tergab) , برهش (berheş) ism-i celillerini 1209 defa okur. Her yüz defada ism-i celillerin hadimi meleklerden yardım istemek için زَخْرَاييلْ (Zehrâyil) , شَيْطَاييلْ (Şeytâyil) isimleri okunur. Okuma gece yarısından sonra yapılmalıdır. Ayrıca okuma esnasında günlük yakılarak buhur yapılmalıdır. Başka bir usül daha hergün 41 kere fein tevellev fe kulhasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.ente yarabbi hasbi ala.......ibni .....atıf kalbehu aleyyi ve zellilhü li. ilk boşluğu onun sonrakine annesinin adını zikrederek okuyunuz.Allahın izni ile çok etkili dualardandır...


Zorluk : 10 - Süre : 30

Bağlı Kapıları Açmak İçin Okunacak Dua

Bağli kapilari açan dua

Aşağıdaki duayı  temiz abdestli olarak okuyana bağlıolan bütün kapıları açılır. okuma sayısı  ne kadar okursan o kadar ıyı olur gücün yettıği kadar okunur.


ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİNİL FATİHI LİMA UĞLİKA VEL HATİMİ LİMA SEBEKA NASİRİL HAKKI VEL HADİ İLA SIRATIKEL MÜSTAKİMİ VE ALA ALİHİ HAKKA KADRİHİ VE MİKTARİHİL AZİYM


Zorluk : 3 - Süre : 15

Şirin Gözükmek İçin Okunacak Dua

ŞİRİNLİK İÇİN

Sevdiklerinin gözüne şirin gözükmek için, her gün kendine oku

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Gulutullahe evirrahman ey yamen tedu felehül esmail hüsna ve la techer bi selatike ve la tu ha fid biyha vep degi beyne zalike sebile ve gulul hamdi lilla illezi lem yeddehiz veleden velem ye kül lehü şerikül fil mülk ve liyyü minez zillü ve kebbürü tek bira


Zorluk : 5 - Süre : 15

Sevgisini Kazanma Duası

Çok sevdiğin birinin sevgisini kazanmak, ayrılanı geri getirmek (eş veya helal olan kimse ) için abdest alınır ve 2 rekat namaz kılınır. O kişinin resmine bakarak 30 kere Peygamber efendimize salatı selam gönderirlir ve 170 kere Vedduha süresi okunur.Allahın izniyle isteğin yerine gelir.

Duha süresi Kuranı kerimin 93. süresidir.


Zorluk : 13 - Süre : 45

Sevilmek İçin Okunacak Dua

Kamer ile müşteri yıldızının gökyüzünde buluştuğu sırada bir kağıda 20 kere Vedud ism-i şerifini yaz. Sonra bu kağıdın üzerine 2000 defa bu ismi oku ve yanında taşı. Her gören seni sever sana aşık olur(karşı cins aşık olur yanlış anlaşılmasın).


Zorluk : 19 - Süre : 75

Sevdiğine Kavuşma Duası

Her kim Cuma gecesi 7. ve 8. salavat-i serifeleri birlikte 70' ser defa okursa, inşallah Aleyhisselâtü Vesselâm Efenfimiz'i rüyasinda görür ve ne muradı varsa rabbim verir

ne haceti varsa hallolur ne dileği varsa yerine gelir korkulari def eder. Faydasi çok kimselerce görülmüstür
.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kiyâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübellegaten ilesselâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânin ve mekân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânin ve cenân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin inde zuhûri külli hikmetin ve beyân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,
Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessiddîkîne vessühedâi vessâlihîne ehlel kibleti vel amân vel kitâbi vel mîzân.
Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN.
Vagfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm.
Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm,
birahmetike firridâ verridvân, verrahmeti velgufrân ve eizhüm minesseytâni vennîrâni,
birahmetike yâ ERHAMERRÂHIMÎN.


Zorluk : 9 - Süre : 25

Sevdiğinizi Geri Getiren Dua

7 adet incirin üzerine zühre vaktinde berhetiyye 21 kere okunarak bu incirlerin her gün bir tanesi ezilerek sirkeyle karıştırılır ve bu karışım sokaktaki herhangi bi canlıya yedirilir ve yedirilirken o kişinin ismi söylenir ise arzu olunan kişi kısa bir süre geçmeden döner


Zorluk : 5 - Süre : 10

Şirinlik İçin Dua

Gül suyu ile sirinlik

Önce eczaneden bildiğin pembe sisede olan gülsuyu alınır

abdest alır seccadeye oturulur
100 tövbe.e
100 salavat
sonra niyet(rabbim kullarına beni sirin göstermen dilegiyle okuyorum)
sonra 121 defa yasin s. 78,79 ayetleri okunur
derin bir hohlarsın gülsuyunu kapağını acıp içine

121 defada :ya bediyus semavati velard
onuda hohla yani üfle
kapağını kapat

AYET:
yasin 78,79 ayetti şerifeler.
Bismillahirrahmanirrahiym.
Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkahu, kâle men yuhyil izâme ve hiye remîm.
Kul yuhyîhellezî enşeehâ evvele merretin, ve huve bi kulli halkın alîm.

bu sekilde 7 gece bu uygulamayı yaparsın
vakti yatsı ezanından sonra,yada gece yarısı olursa daha iyidir
okumalar tamamlandıktan sonra
sabah aksam yüzüne sürersin


Zorluk : 8 - Süre : 25

Kendini Sevdirme Duası

ياسطع

ياالله

Bu isimleri gümüş bir yüzük üzerine perşembe günü oruç tutup cuma günü sela vaktinde kazdırıp parmağında taşınırsa cümle insanlar tarafından sevilir ve hürmet görür,kimse kedisi hakkında kötü düşünmez.


Zorluk : 9 - Süre : 30

Sevdiğin Kişiyle Evlenmek İçin Okunacak Dua

bir insan aşık olur ve bir insanı isterse ve sevdiği kişi kendisine muhabbet etmese . ve hiç bir çaresiz kalsa ol cuma günü sabah namazından sonra .ilk evel niyet edilir.ve o kişinin en az 3 tel saçı veya vucuduna temas etmiş elbisesi. alınıp önüne konur. ve 3025 defa YA MUCİB ismini zikr eder ve her yüz kerede 114 defa: ALLAHUMME YA CAMİ ANNASİ Lİ YEVMİN LA RAYBE FİHİ İNNALLAHA LA YUHLİFUL MİAD İCMA BEYNİ VE BEYNE FÜLAN OGLU VEYA KIZI FÜLAN.deyup o saça veya elbisenin üzerine üfürür. ve okuma işini bitirdikten sonra. biraz öd agacı ve günlük ile beraber yakılır . ve külleri o kişinin kapısının önüne veya gelip geçtiği yola serpilir. bu amel sadece evlenmek için yapılacagını kitapta beyan etmişlerdir bir kılıç kadar keskin oldugunu ve gayri meşrua şekilde yapılmasının çok tehlikeli oldugunu ve büyük günah oldugu şeklinde uyarılmıştır... sahihtir


Zorluk : 15 - Süre : 40

Buluşturma Duası

Ayrıldığın Birine Kavuşmak İçin Dua;
Ca'fer el-Huldi(rahimehullah)'dan: Ebul -Hasan'a veda ederken dedim ki:
-Bana bir azık ver!
-Birşey kaybettiğin zaman yahut birisiyle buluşmak istediğin zaman şöle dua et:

...(Rabbena inneke ya camiannasi li yevmin La Reybe fihi)
Ey hakkında şüphe olmayan bir günde insanları bir araya toplayacak olan Ulu Allah!Beni falan şeyle yahut falan kimse ile buluştur.


Zorluk : 3 - Süre : 10

Eşler Arasında Sevgi İçin Okunacak Dua

Eşler Arasındaki sevgiyi artırmak için niyet ederek pişirdiğiniz yemeğin suyuna 21 defa okunur.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Bismillahirrahmanirrahim
Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen li teskunü ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten inne fi zâlike le ayatin li kavmin yetefekkerün


Zorluk : 8 - Süre : 20

Kendinizi Sevdirmek İçin Okunacak Dua

Bir kimseyi kendine sevdirmek ve kendine hayran bırakmak istersen:
şu vefki bir kagıt üzerine yaz

Yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhur tüttürerek, vefkin üzerine
su Ayeti Kerime ile duayı 1177 defa oku.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Keennehüm husibun müsennedeh.
Ve ahrastü bil esmâ-i kavmen tekellemû bi sirri celâliz zâti fel
küllü ahraset.
Okuduktan sonra vefki üzerine alıp, istedigin kisinin yanına
girersen, seni gördügü an ne yapacagını sasırır ve saskınlık içinde
sana hayran olup, istedigini Allah c.c. ın izniyle yerine getirir.


Zorluk : 12 - Süre : 45

Sevdiğine Kavuşturan Dua

Her kimki sevdigine kavu$mak isterse .

abdest alip ALLAH rizasi için 2 rekat namaz kilsin gece ,

namazdan sonra yerinden kalk madan 1513 kere YA HU diye zikir etsin ve sonra secdeye kapanip maksadi ne ise soylesin (ALLAH ) tan istesin sen bunu en az 3 gece yaparsin ve
olacak olan acayiplikleri gorursun .
ALLAHA da sukur etmeyi unutma!


Zorluk : 11 - Süre : 40

Sevenlerin Arasını Düzeltmek İçin Dua

Mümtehine suresinin 7.ayeti günde 71 kez okunursa esler arasi düzelir.
Umarim isinize yarar paylasmak istedim.


Zorluk : 10 - Süre : 30

Birinin Sevgisini Kazanmak İçin Okunacak Dua

Önce niyet edilip iki rekat hacet namazı kılınır.
Ardından dilek söylenip 1 defa yasin okunur.
71 tane kurutulmuş zeytin çekirdeği alınır ve her birine sırayla tin suresi okunarak teker teker ateşe atılır.işlem bitince bu zeytin cekirdekleri nasıl yanıyorsa falan kızı yada oğlu benim için yansın denilir.


Zorluk : 14 - Süre : 45

Saygı Kazanmak İçin Okunacak Dua

41'er defa 40 gün boyunca okuyan kimse vesveseden, sıkıntılarından ve eziyet verici her türlü şeyden kurtulur.Herkes tarafından sevilir ve sayılır.Sevdiğin için okursan ,sevdiğin sana derin bir aşk ile bağlanır.

"EL MELİKÜL ALİYYÜL AZIYMÜL MUĞNİL MÜTEALİ ZÜL CELALİL MÜHEYMİNÜL KEBİR"


Zorluk : 17 - Süre : 45

Sevdiğin İnsana Kavuşabilmek İçin Dua

Arkadaşlar burda çoğu insanın derdi sevdiğine kavuşamamak,terkedilmek,sevdiğinden karşılık görememek
şöyle bir kitabıma bakıyordum ki Rabbim gözüme bir mevzu iliştirdi sevdiğine kavuşmak............
şimdi bu tertibatları vericem eğer yaparsanız ve duanızda kabul olursa artık bu arkadaşınızı hatırlar Allah razı olsun Allah ne muradı varsa versin dersiniz
not:tecrübe edilmemiştir
1-ya kerimü 270 zikir saati zühre saatne uyarak\erkek yaparsa müşteri zikreden kimi severse sevdiğine kavuşur
2-ya vahid 19 zikir saati merih/ terkibi yerine getiren aşık ise maşukuna kavuşur
not:tesirin artması için verilen sayıların katları okunabilir.


Zorluk : 18 - Süre : 70

Sevgiline Kavuşturan Dua

2 rekat hacet namazı kılınır
3 veya 7 tane yasin okunur
1 tane kenzularş
1 tane tebareke
99 tane ihlas, kevser, felak, nas surelerı okunursonra kımseyle konusmadan önce annesinin sonra onun adını soyleyerek dua et.. muhakkak 40 gun ıcınde ruyana gelır ve senı arar


Zorluk : 15 - Süre : 70

Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası

Resime Uygulanacak En Etkili Yöntem Resme Bakarak Yasin Suresinin Ayeti Olan "Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim" 812 defa okunacaktır...


Zorluk : 17 - Süre : 65
Dernekler Dernekler
Anasayfa - En Popülerler - İletişim
En Güzel Duaların Bulunduğu Dua Siteniz duaduaoku.net
Dua

Etkili Aşk Duası
hemen-sor