Asagıdaki da’vet Zilzal Suresi nin ayrı bir da’veti olup, bu
da’vet ile bir kimseyi celb etmek istersen: Cuma günü sala
vaktinde kırkbir (41) adet iri tuz alıp önüne koy. Tuzun birini eline
alıp, üzerine da’veti bir defa okuduktan sonra, atese at ve yak.
ikinci parçayı al ve üzerine da’veti bir defa okuduktan sonra,
parçayı atese at ve yak. Üçüncü parçayı alıp, üzerine daveti bir
defa okuduktan sonra, parçayı atese at ve yak. Böylece bu tertip
üzere kırkbir (41) adedi tek tek okuyup, ateste yakarsan, Allah
Teala nın izniyle matlubun hasıl olur ve olacak olan acaiplikleri
görürsün.

Okunacak Zilzal Suresi nın Da’veti budur :

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardı zilzaleha. Ve
zülzilü zilzalen sedi da. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe
fülan ibni fülannete ala mehabbete fülanete binti fülanete. Ve
ahrecetil ardu eskaleha. Ve zülzilü zilzalen sedida. Allahümme
ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti
fülanete binti fülanete.Ve kalel insanü ma leha. Ve zülzilü
zilzalen sedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni
fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete.Yevme izin
tühaddisü ahbaraha. Ve zülzilü zilzalen sedida. Allahümme
ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti
fülanete binti fülanete. Bi enne rabbeke evha leha. Ve zülzilü
zilzalen sedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni
fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete.Yevme izin
yasdur ünnasü estatan liyürav a’malehüm. Ve zülzilü zilzalen
sedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete
ala mehabbeti fülanete binti fülanete. Femen ya’mel miskale
zerretin hayran yerah. Ve zülzilü zilzalen sedida. Allahümme
ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti
fülanete binti fülanete.Ve men ya’mel miskale zerretin serran
yerah. Ve zülzilü zilzalen sedida. Allahümme ihrik ve sehhirli
kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete .


Yahut bu daveti herhangi bir Arabi ayın ilk Çarsamba gecesi iki
rekat hacet namazı kıldıktan sonra, kırkbir (41) adet Tuz parçası
alıp, her biri üzerine yukarıdaki duayı bir defa oku. Okuduktan
sonra okudugun Tuz parçasını atese at ve yak. Tekrar ikinci
parçanın üzerine oku ve atese at ve yak. Kırkbir adedi bu tertip
üzere okur ve yakarsın. Bu amele yedi gece devam edersin.