Dua oku

Dileği Kabul Olanların Duası

Eklenme Tarihi : 01.01.1970 : 03.00.00
Gösterim : 1
Zorluk Seviyesi : 4
Etiketler : dileklerin kabülü için dua,
Süre : 7


Hazreti Ömer (r.a.) diyor ki:
“Bir kimsenin görülmesini istediği mühim bir işi ve bir dileği varsa, o kimse haftanın Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini oruçla geçirsin.Cuma namazı kılınan camiye doğru yola çıkar.Yolda bir yoksula karnını doyuracak kadar sadaka verir.Daha sonra doğruca camiye girer.Cuma namazını kılar ve arkasından da aşağıdaki duayı okursa, Cenabı Hakk o kimsenin dileğini mutlaka yerine getirir.”
O dua şudur:

Allahümme inni es’elüke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa hu* alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanir rahıym* Ve es’elüke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumüllezi la te’huzühü sinetün ve la nevmünillezi meleet azametühüs semavati vel erda ve es’elüke bismike bismillahir rahmanir rahıymillezi la ilahe illa hüvellezi anet lehül vücuhü ve hadaat lehür rikabü ve haşeat lehül ebsaru ve vecilet minhül kulubü ve zerafet minhül uyunü en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve en tu’tıyeni haceti*

Hazreti Ömer (r.a.)’in oğlu Abdullah (r.a.) diyor ki: “Sakın ha bu tertibi sefih olan kimseye öğretmeyin.Ola ki kötü maksatla bir şey veya bir kimse hakkında yapılmış olur.Bu sırrın ehli olmayanın eline geçmesindne korkarım.”


Yorumlar

› olmak is denyecem deneyen varsa allah rızası icin yazsın
› ATAMA BEKLEYEN BİR ÇARE KUL DUA EDİYORUM HAYIRLISIYLA OLSUN DİYORUM ATAMAM AMA OLMADI İKİNCİ ATAMAYI BEKLİYORUM BANA DUA EDERMİSİNİZ KARDEŞLERİM ADIM FERİDE..HEPİMİZİN ALLAH YARDIMCSI OLSUN..
› FERİDE DİLEK DUASI01-12-2009, 06:17 AMHADİDBismillahirrahmanirrahim1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvelaziyzulhakiymu.2. Lehu mulkussemavati velardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ala kulli şeyin kadiyrun.3. Huvelevvelu velahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şeyin aliymun.4. Huvelleziy halekassemavati velarda fiy sitteti eyyamin summesteva alelarşi yalemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya ucu fiyha ve huve meakum eyne ma kuntum vallahu bima tamelune besıyrun.5. Lehu mulkussemavati velardı ve ilellahi turceulumuru.6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve aleymun bizatissuduri.Haşr suresi21. Lev enzelna hazelkurane ala cebelin lereeytehu haşian mutesaddi an min haşyetillahi ve tilkelemsalu nadribuha linnasi leallehum yetefekkerune.22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul muminul muheyminul aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi amma yuşrikune.24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehumesma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati velardı. Ve huvelaziyzulhakiymu.
› FERİDE hadid suresinin ilk altı ayetinden sonra haşr suresinin son dört ayeti okunur.daha sonra şu dua okunur...Yâ men hüve hâkezâ eselüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tefale bi ( burada hacet söylenir)
› FERİDE kardeşlerim ben de atama bekliyorum benide dualarınızda eksik etmeyin.allahım hayırlı olan bütün dileklerinizi kabul etsin...
› FERİDE kardeşlerim dilek duasında hadid ve haşr surelerini yazdım başka yerden araştırmanıza gerek yok
› feride kardeşim ben okuyorum haziran atamasını bekliyorum kaderde yazılı olanı yaşyoruz. inşallah allahım bu duayı vesile kılarak dileklerini kabul eder kaderine dua edeceğin dilekte bulanacağın şeyi yazmıştım.alahım yar ve yardımcın olsun...

Yorum Yap

Lakabınız :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :
güvenlik kodu
   
Dernekler Dernekler
Anasayfa - En Popülerler - İletişim
En Güzel Duaların Bulunduğu Dua Siteniz duaduaoku.net
Dua

Etkili Aşk Duası
hemen-sor